Filosofia

En el transcurs de de la vida sorgeixen conflictes personals i períodes de commoció emocional.

Volem ajudar l’individu a assimilar i harmonitzar les diferents parts de la seva personalitat, ajudar-lo en les contradiccions entre el nostre fer, pensar i sentir, treballar el guió de vida i tornar a connectar-lo plenament amb el seu benestar.

El procés d‘integració personal augmenta la capacitat personal per contactar amb un mateix, amb els altres i amb el món.

Tenim una visió holística de l’ésser humà: el veiem com un tot en el pensament, l’emoció, el cos i la conducta. Hi intervenim de manera integrativa mitjançant diferents teories: sistèmiques ( entenent a la persona relacionada amb diferents grups de referència: família, amics, treball, context social… ) humanistes, Gestalt o cognitivoconductuals). Sempre tenim en compte la necessitat del client, connectant-hi com a éssers humans, sense descuidar el nostre saber teòric.