Serveis

banner-psicoterapia-individualLa psicoteràpia és el tractament que porta a terme un professional de la salut (psicoterapeuta) per ajudar a afrontar els problemes de la persona. El psicoterapeuta ens ajudarà a concretar-los i entendre la relació que tenen moltes vegades amb símptomes físics, dificultats de la infància i altres conflictes més profunds.

Prendre la decisió d’iniciar una psicoteràpia no és fàcil, però el dolor o la persistència dels problemes ens porten a buscar una solució. Per altra banda, no sempre el treball terapèutic està relacionat amb el patiment: també la creativitat, el sentit de l’humor i les fantasies són curatives i les utilitzem. És una oportunitat per resoldre els problemes, així com per desenvolupar les habilitats i adquirir eines necessàries per afrontar-los.

Els problemes més freqüents de les persones que vénen a rebre psicoteràpia són:

  • Estrès, ansietat, insomni, depressió
  • Trastorns del comportament
  • Tristesa crònica, regulació d’emocions, sentiment de buidor, baixa autoestima, insatisfacció immotivada, crisis vitals
  • Pautes d’alimentació inadequades, anorèxia, bulímia
  • Fòbies
  • Fibromiàlgia
  • Necessitat de millorar el creixement personal, de conèixer-se més profundament un mateix, d’acceptar-se i acceptar els altres, d’aprendre a gestionar els conflictes, de millorar les relacions personals, de reconèixer les pròpies emocions.
  • Necessitat de transitar per etapes de canvis.

Però tots ells tenen en comú el patiment… Més enllà de les etiquetes diagnòstiques, treballem perquè les persones superin aquest dolor i el reconverteixin en un poder de desenvolupament… Ho sabem perquè ho hem experimentat.

Sentir-nos tranquils, bé amb nosaltres mateixos, amb la capacitat d’afrontar les dificultats que ens trobem en el nostre dia a dia i poder aconseguir les fites que ens proposem és la utilitat de la psicoteràpia.

banner-psicoterapia-familiarSeguint amb la nostra mirada holística, pensem que qualsevol ésser humà no funciona aliè al context en què està immers.

La psicoteràpia familiar dóna l’oportunitat a les famílies d’elaborar i potenciar els seus recursos, i les acompanya a buscar solucions constructives i estratègiques a problemes que sovint porten cada membre a posicionar-se en actituds rígides que no donen opcions a una nova mirada més sana.

Conflictes entre pares i adolescents
Moltes vegades l’adolescència mostra conflictes tapats, silenciats i mal gestionats durant la infància del nen. Durant l’adolescència la persona necessita reafirmar-se i la manera de fer-ho no sempre és ben entesa pels pares o bé tampoc no és la més sana per a l’adolescent. “Tothom pateix en l’adolescència i tots els pares pateixen amb l’adolescència dels seus fills”. Com deia un gran pacient, “només et desitjo que t’ocupis del que pateixen els teus fills; això et retornarà el que van patir els teus pares”. La teràpia serveix per acompanyar tant els pares com el fill a passar aquesta etapa des d’una base de confiança, honestedat i respecte mutu.

Conflictes entre pares i gent gran
La teràpia té la funció d’acompanyar la persona a passar les diferents fases del seu cicle vital i d’acceptar les noves limitacions i dependències per part de la persona gran. La cooperació de la família en aquest nou procés d’adaptació forma part de l’objectiu psicoterapèutic.

Conflictes de parella
Els conflictes de parella poden aparèixer de diferents maneres: problemes de comunicació, gelosia, infidelitat, dependència emocional, problemes de resolució de situacions de la vida diària, lluites de poder, incomprensió, falta de compromís en la relació, ràbia, separacions repetitives, problemes sexuals, aparició de persones noves, rutina…

Conflictes durant el divorci: Aplicació de tècniques de mediació
La ruptura d’un vincle tan significatiu com el de la parella comporta pèrdues importants en l’àmbit relacional; per això és important poder fer un bon dol. Si el procés es realitza de mutu acord i en relativa harmonia és un dels factors més favorables per a una elaboració adequada de dol, i a la vegada ajuda a realitzar el dol als fills.

banner-terapia-grup
L’ésser humà necessita els altres per adonar-se de qui és, de qui vol ser i de la mirada de l’altre sobre ell mateix.

La psicoteràpia de grup és una trobada amb un mateix, amb la seva família, amb l’àmbit social; es tracta de reviure en el sentir, el pensar i el fer amb els altres.

És la trobada relacional per essència, és el passatge de l’individu per l’àmbit social, de l’egoisme a l’altruisme, del jo sóc a l’altre hi és i cada trobada és aprendre a viure amb els altres i amb un mateix.

Després de molts anys de treball en grups de psicoteràpia i creixement personal, així com en la docència, hem perfilat un mètode que uneix tècniques actives, com el psicodrama, la Gestalt, el PNL o el somni dirigit, amb una lectura teòrica sistèmica / relacional que pugui contribuir a millorar les relacions afectives i socials dels participants; una experiència d’extraordinària riquesa vivencial i portada a terme amb un rigor teòric avalat pel currículum de les terapeutes. Sens dubte, els que han passat per aquesta experiència la consideren molt significativa.

banner-terapia-dol
Persones que necessiten transitar una etapa de canvi que impliquin pèrdues, pèrdues de parella, pèrdues d’etapes de la vida, pèrdues de persones estimades.

Acompanyament al malalt terminal al domicili.

Diagnòstic del dol patològic quan hi ha hagut una pèrdua i no s’ha pogut elaborar de manera sana.

Acompanyament a la família quan hi ha un malalt terminal al domicili o a l’hospital. Fem un treball familiar amb les repercussions del dol.

coaching-eva-campos-navarro
La psicologia del coaching, com a branca molt nova dins de la psicologia, integra i utilitza un enfocament holístic de la persona. Estimula aquelles capacitats que ens caracteritzen i que en tot moment hem de potenciar. Dins de nosaltres tenim els mecanismes i les actituds necessàries per treure el màxim profit a les nostres vides.

El coaching és una tècnica que s’utilitza per ajudar les persones tant en el vessant personal com professional. Ajuda gent amb una vida “normal” a resoldre i afrontar conflictes. Utilitzant eines fàcils i pràctiques s’aprèn a analitzar aquells aspectes de la nostra vida que moltes vegades semblen enquistats i inamovibles i a buscar-hi i aplicar-hi solucions.