Coaching

La psicologia del coaching, com a branca molt nova dins de la psicologia, integra i utilitza un enfocament holístic de la persona. Estimula aquelles capacitats que ens caracteritzen i que en tot moment hem de potenciar. Dins de nosaltres tenim els mecanismes i les actituds necessàries per treure el màxim profit a les nostres vides.
El coaching és una tècnica que s’utilitza per ajudar les persones tant en el vessant personal com professional. Ajuda gent amb una vida “normal” a resoldre i afrontar conflictes. Utilitzant eines fàcils i pràctiques s’aprèn a analitzar aquells aspectes de la nostra vida que moltes vegades semblen enquistats i inamovibles i a buscar-hi i aplicar-hi solucions.