Psicoteràpia Familiar / Parella / Mediació

Seguint amb la nostra mirada holística, pensem que qualsevol ésser humà no funciona aliè al context en què està immers.
La psicoteràpia familiar dóna l’oportunitat a les famílies d’elaborar i potenciar els seus recursos, i les acompanya a buscar solucions constructives i estratègiques a problemes que sovint porten cada membre a posicionar-se en actituds rígides que no donen opcions a una nova mirada més sana.

Conflictes entre pares i adolescents
Moltes vegades l’adolescència mostra conflictes tapats, silenciats i mal gestionats durant la infància del nen. Durant l’adolescència la persona necessita reafirmar-se i la manera de fer-ho no sempre és ben entesa pels pares o bé tampoc no és la més sana per a l’adolescent. “Tothom pateix en l’adolescència i tots els pares pateixen amb l’adolescència dels seus fills”. Com deia un gran pacient, “només et desitjo que t’ocupis del que pateixen els teus fills; això et retornarà el que van patir els teus pares”. La teràpia serveix per acompanyar tant els pares com el fill a passar aquesta etapa des d’una base de confiança, honestedat i respecte mutu.

Conflictes entre pares i gent gran
La teràpia té la funció d’acompanyar la persona a passar les diferents fases del seu cicle vital i d’acceptar les noves limitacions i dependències per part de la persona gran. La cooperació de la família en aquest nou procés d’adaptació forma part de l’objectiu psicoterapèutic.

Conflictes de parella
Els conflictes de parella poden aparèixer de diferents maneres: problemes de comunicació, gelosia, infidelitat, dependència emocional, problemes de resolució de situacions de la vida diària, lluites de poder, incomprensió, falta de compromís en la relació, ràbia, separacions repetitives, problemes sexuals, aparició de persones noves, rutina…

Conflictes durant el divorci: Aplicació de tècniques de mediació
La ruptura d’un vincle tan significatiu com el de la parella comporta pèrdues importants en l’àmbit relacional; per això és important poder fer un bon dol. Si el procés es realitza de mutu acord i en relativa harmonia és un dels factors més favorables per a una elaboració adequada de dol, i a la vegada ajuda a realitzar el dol als fills.